Salute
Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.

Corporate Social Responsibility

Oprócz naszego zaangażowania na rzecz naszego zespołu, jako dostawca usług, wierzymy w działanie w sposób uczciwy, etyczny i zrównoważony.

Dążenie do doskonałości etycznej

Podnoszenie standardów poprzez szacunek, uczciwość i zrównoważony rozwój w usługach

Salute zobowiązuje się do prowadzenia naszej działalności w sposób zgodny z prawem i etyczny. Zbudowaliśmy naszą kulturę wokół służenia tym, którzy służyli swojemu krajowi. W tym duchu, Salute tworzy miejsce pracy, w którym poszanowanie praw człowieka, bezpieczeństwo naszego zespołu i integracja są najważniejsze. Oprócz naszego zaangażowania na rzecz naszego zespołu wierzymy, że jako dostawca usług działamy w sposób uczciwy, etyczny i zrównoważony.

Saluteprzyrzeczenie

Zwiększanie społecznej odpowiedzialności biznesu i globalnego wpływu

Salute jest uznanym liderem kompleksowych usług data center dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i doskonałości w realizacji. Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w centrach danych, pracując globalnie we wszystkich technologiach i konfiguracjach, dzięki czemu może zoptymalizować operacje do potrzeb Twojej firmy.

  • Dynamiczny CSR

    Utrzymuj dynamiczny plan CSR w całej organizacji

  • Akcje

    Postępuj w sposób społecznie odpowiedzialny, który odzwierciedla nasze wartości i jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

  • Odpowiedzialność

    Trzymaj naszych podwykonawców zgodnie z naszymi standardami, biorąc pod uwagę wielkość i możliwości

Salutegrupy zasobów pracowniczych

Na stronie znajduje się kilka grup wsparcia prowadzonych przez wolontariuszy, prowadzonych przez pracowników Salute. Aby wspierać zróżnicowane i włączające miejsce pracy, grupy te zapewniają wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym.

Salute Sieć Weteranów SVN
Salute Veterans Network (SVN) wspiera społeczność weteranów i sojuszników pod adresem Salute. Prowadzone są dyskusje na temat wyzwań stojących przed weteranami przechodzącymi zmianę, zapewniane są zasoby i narzędzia ułatwiające poruszanie się w miejscu pracy, a współpracownicy są edukowani w zakresie wspierania weteranów.
SaluteWIN stara się kultywować integracyjne środowisko, które zachęca kobiety do rozwijania swoich umiejętności i potencjału przywódczego. Osiąga się to poprzez współpracę, społeczność, mentoring, edukację i wzmacnianie pozycji.

Zwiększa wydajność zespołu

Nasze zaangażowanie w różnorodność

Dzięki naszym wojskowym korzeniom nauczyliśmy się, że w najcięższych warunkach nasze więzi powstają dzięki wspólnym wartościom. Ta filozofia oparta na wartościach w naturalny sposób zwiększa wydajność zespołu. Nasza społeczność to bardzo zróżnicowana grupa ludzi, którzy tworzą pozytywne zmiany poprzez różne sposoby myślenia i szerszą perspektywę.

Będziemy nadal robić, co w naszej mocy, aby radykalnie włączyć i wspólnie uczyć się, rozwijać i pokonywać wszelkie przeszkody.