Salute
Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.

Różnorodność, równość i włączenie społeczne (DEI)

Nasze zaangażowanie na rzecz różnorodności, równości i włączenia społecznego to coś więcej niż strategia – to serce naszej kultury. Wierzymy, że przyjęcie różnorodnych perspektyw napędza innowacje, a nasze zaangażowanie w sprawiedliwość gwarantuje, że każdy głos zostanie usłyszany i doceniony.
  • Home
  • Kariera
  • Różnorodność, słuszność i integracja (DEI)

Nasza podróż w stronę doskonałości DEI

Zaangażowanie w ciągłe doskonalenie, wspieranie zrozumienia i tworzenie miejsca pracy, które promuje siłę jedności we wszystkich jej postaciach

At Saluteniezmiennie angażujemy się w promowanie kultury miejsca pracy, która obejmuje różnorodność, równość i włączenie społeczne (DE&I) jako podstawowe filary naszego sukcesu. Wierzymy, że zróżnicowany zespół, obejmujący szerokie spektrum środowisk, perspektyw i doświadczeń, nie tylko wzbogaca nasze innowacje, ale także odzwierciedla globalne społeczności, którym służymy. 

Zobowiązujemy się zapewniać środowisko, w którym wszyscy pracownicy są traktowani z szacunkiem i uczciwie, niezależnie od rasy, pochodzenia etnicznego, płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności lub innych cech. Poprzez włączające praktyki zatrudniania, ciągłą edukację i proaktywne działania mające na celu wyeliminowanie uprzedzeń, dążymy do kultywowania atmosfery, w której każda osoba może się rozwijać, wnosić swoje unikalne talenty i osiągać pełny potencjał. 

Nasze zaangażowanie w DEI

Nie tylko budujemy siłę roboczą; tworzymy społeczność, w której mogą zabłysnąć wszystkie talenty

Różnorodne praktyki zatrudniania

Nasze zaangażowanie w DE&I skłania nas do przyjęcia strategii zachęcających do zróżnicowanej rekrutacji. Aktywnie poszukujemy kandydatów ze środowisk niedostatecznie reprezentowanych, stosujemy ślepe procedury składania wniosków, aby złagodzić stronniczość, i tworzymy włączające opisy stanowisk, które uwzględniają szeroką gamę talentów bez zbędnych ograniczeń.

Włączająca kultura pracy

Pielęgnowanie kultury włączającej oznacza kultywowanie atmosfery, w której wszyscy pracownicy są szanowani, szanowani i uprawnieni do wnoszenia wkładu, niezależnie od ich pochodzenia. Nasze podejście obejmuje szkolenie w zakresie wrażliwości, inicjatywy zwiększające świadomość kulturową i otwarte dialogi dotyczące kwestii różnorodności w celu zapewnienia harmonijnego i opartego na współpracy środowiska pracy.

Równe szanse

Niezbędne jest, aby każdy pracownik miał równy dostęp do możliwości rozwoju, szkoleń i awansu zawodowego. Naszym celem jest wdrażanie programów, które identyfikują i korygują wszelkie rozbieżności, które mogą istnieć w tych dziedzinach.

Ponadto jesteśmy przekonani, że wynagrodzenia i świadczenia powinny być sprawiedliwe i bezstronne dla wszystkich pracowników, niezależnie od różnic demograficznych. Kierujemy się zasadą, że sprawiedliwość jest integralną częścią wszystkich aspektów naszej organizacji.

Godziwe wynagrodzenie

Podtrzymujemy zasadę, że wynagrodzenia i świadczenia muszą być bezstronne i sprawiedliwe dla wszystkich pracowników, bez względu na różnice demograficzne. Nasze zaangażowanie opiera się na tworzeniu środowiska, w którym każdy członek zespołu jest ceniony i traktowany równo.

Grupy zasobów pracowniczych (ERG)

W ramach naszego zaangażowania z dumą wspieramy takie inicjatywy jak Salute Sieć wpływu kobiet (SaluteWYGRAJ) i Salute Grupa zasobów pracowniczych Sieci Weteranów (SVN) (ERG). Wysiłki te odzwierciedlają nasze zaangażowanie w wspieranie włączającego miejsca pracy, w którym każdy członek zespołu jest ceniony i ma zapewnione równe możliwości rozwoju i awansu.

Odpowiedzialność i pomiar

Przykładem naszego zaangażowania na rzecz różnorodności, równości i włączenia społecznego (DE&I) jest nasze proaktywne podejście do pomiaru postępów. Wyznaczamy mierzalne wskaźniki, ustalamy cele doskonalenia i konsekwentnie oceniamy nasze inicjatywy, aby zapewnić wdrażanie znaczących i pozytywnych zmian. To zaangażowanie podkreśla nasze ciągłe dążenie do bardziej włączającego i sprawiedliwego miejsca pracy.

Zaangażowanie społeczności

Rozumiemy znaczenie współpracy ze społecznościami i organizacjami zewnętrznymi, które podzielają nasze zaangażowanie w promowanie różnorodności i włączenia społecznego. Zaangażowanie to służy dwóm celom: przyczynianiu się do znaczących celów i wspieraniu platformy wzajemnego uczenia się w szerszej dziedzinie. Aktywnie uczestnicząc w tych partnerstwach, w dalszym ciągu wzmacniamy nasze zaangażowanie w tworzenie bardziej zróżnicowanego i włączającego środowiska.

Cztery filary sukcesu DEI

Prowadzić włącznie

Podnieś kapitał własny

Aktywuj różnorodność

Przekazuj szacunek

See Salute pracownicy w akcji