Salute
Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.

Ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny (ESG)

W miarę skalowania Salute uznaje potrzebę zrównoważonego rozwoju w naszej działalności i na całym świecie. Starając się stale ulepszać, wspierać przejrzystość i osiągać wyniki finansowe u klientów, przestrzegamy najlepszych praktyk ISO i uczestniczymy w corocznych audytach naszych procesów operacyjnych i naszych wysiłków w zakresie ESG.

Salute zobowiązuje się do prowadzenia naszej działalności w sposób zgodny z prawem i etyczny

Budowanie kultury wokół służenia tym, którzy służyli swojemu krajowi

 W tym duchu Salute tworzy miejsce pracy, w którym poszanowanie praw człowieka, bezpieczeństwo naszego zespołu i integracja są najważniejsze. Oddając się naszemu zespołowi i klientom, jako dostawca usług wierzymy, że działamy uczciwie, etycznie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kluczowe czynniki naszego sukcesu

Akceptowanie różnorodności, promowanie równości i wspieranie włączenia społecznego

Dostrzegamy i celebrujemy wyjątkowe cechy i perspektywy, które każda osoba wnosi do naszej organizacji. Zależy nam na rozwijaniu siły roboczej, która odzwierciedla różnorodność społeczności, w których działamy. Wspierając kulturę, która ceni i szanuje różnice, staramy się tworzyć bogate i włączające środowisko, w którym pracownicy czują się upoważnieni do wnoszenia najlepszego wkładu.

Skalowalność talentów i zasobów

Salute zamierza ustalić wartość bazową naszych globalnych emisji gazów cieplarnianych na rok 2023 i stworzyć osiągalne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju w przyszłości. Wierzymy, że przejrzystość jest kluczem do każdej relacji, a nasze zaangażowanie w Salute zespół i nasi klienci muszą uwzględnić plan ulepszenia siebie i świata w ogóle.

Dozwolona jest ciągła praca nad osiągnięciem naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju Salute osiągnąć ocenę niskiego ryzyka poprzez Sustainalytics w 2023 r. Z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój poprzez większy zasięg i zrozumienie zrównoważonego rozwoju.

Salute jest częścią koalicji zjednoczonej w sprawie węgla
redukcja infrastruktury cyfrowej. Celem jest globalny poziom emisji dwutlenku węgla
rozliczanie infrastruktury cyfrowej wpływającej na decyzje rynkowe, aby skłonić branżę do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. 

Zobowiązujemy się do przyjęcia otwartego standardu raportowania emisji dwutlenku węgla w mocy, materiałach i produktach centrów danych oraz modelu dojrzałości w celu informowania o postępach uczestników. 

Dowiedz się, co Salute mógł zrobić dla ciebie

Zaraz do ciebie oddzwonimy

Mark Reynolds

Mark Reynolds

Prezydent na Amerykę i dyrektor ds. klientów

Mike Jones

Mike Jones

Wiceprezes ds. globalnych operacji i CTO