Salute
Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.

Polityka prywatności

1.0 Polityka

To zdjęcie Salute Polityka Prywatności („Polityka”) stanowi ramy zrozumienia danych osobowych gromadzonych przez Salute Mission Critical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Salute”) oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (oraz, w stosownych przypadkach, zwane dalej osobno i/lub łącznie „Administratorem danych”). Dane osobowe gromadzone przez Administratora danych będą kontrolowane i przetwarzane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do (1) naszych pracowników, którzy są bezpośrednimi pracownikami Salute, zatrudnieni do świadczenia usług bezpośrednio lub pośrednio na rzecz naszych klientów, (2) użytkownicy naszej strony internetowej i aplikacji wymienionych w Załączniku („Aplikacje”), (3) nasi kandydaci do pracy i kandydaci zainteresowani karierą w Salute, (4) przedstawiciele naszych partnerów biznesowych, klientów i dostawców.

Niniejsza Polityka opisuje rodzaje danych osobowych lub danych osobowych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jak przetwarzamy i chronimy gromadzone informacje, jak długo je przechowujemy, komu je udostępniamy, komu je przekazujemy oraz indywidualne prawa w zakresie wykorzystania swoich danych osobowych. Opisujemy również, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk dotyczących prywatności i korzystania ze swoich praw. Nasze praktyki dotyczące prywatności są zgodne z lokalnymi przepisami, w tym z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO).

 
2.0 Informacje, które zbieramy

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje na dysku twardym Twojego komputera lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania witryny. Informacje te umożliwiają witrynie zapamiętanie Twoich działań i preferencji (takich jak język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez pewien okres czasu, dzięki czemu nie musisz ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy wrócisz na witrynę lub przeglądasz z jednej strony na drugą.

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu;
 • nazwa użytkownika i hasło podczas rejestracji w naszych aplikacjach;
 • inne informacje, które możesz nam przekazać za pośrednictwem „Kontaktu” lub
 
Jeśli jesteś pracownikiem lub aplikujesz na wolne stanowisko, możemy gromadzić następujące rodzaje danych osobowych (w zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy):
 
 • Historia zatrudnienia;
 • Historia edukacji;
 • języki i biegłość;
 • umiejętności związane z pracą;
 • krajowy identyfikator lub wydany przez rząd numer identyfikacyjny, taki jak numer ubezpieczenia społecznego;
 • Data urodzenia;
 • informacje o koncie bankowym;
 • status obywatelstwa i pozwolenia na pracę;
 • informacje o świadczeniach;
 • informacje podatkowe;
 • informacje dostarczone przez referencje;
 • stan wojskowy i cywilny;
 • Twoje CV lub informacje zawarte w CV; I
 • inne informacje na temat Twoich kwalifikacji do zatrudnienia.

 

Za wyraźną zgodą możemy zbierać (zgodnie z lokalnymi przepisami):

 • informacje dotyczące niepełnosprawności i zdrowia;
 • wyniki testów narkotykowych; I
 • kontrole przeszłości kryminalnej i inne.
 
Ponadto możemy zbierać przekazane nam informacje o innych osobach, takie jak kontakty alarmowe, referencje, czy też inne agencje lub przedstawiciele (Administrator zakłada, że ​​druga osoba wyraziła wcześniej zgodę na taką komunikację).
 
 
3.0 Jak wykorzystujemy informacje
Administrator danych gromadzi i wykorzystuje dane w następujących celach (w zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy):
 
 • rozszerzyć możliwości zatrudnienia;
 • tworzenie kont dla naszych aplikacji i zarządzanie nimi;
 • odpowiadanie na indywidualne zapytania i reklamacje;
 • przetwarzanie płatności płacowych i dostawców;
 • budować, wspierać i zarządzać relacjami z partnerami biznesowymi, klientami i dostawcami;
 • jeśli jest to dozwolone przez lokalne przepisy i jest zgodne z niniejszą Polityką, w celu informowania o dostępnych stanowiskach i innej komunikacji;
 • tam, gdzie jest to dozwolone przez lokalne przepisy i jest zgodne z niniejszą Polityką, w celu komunikowania i zarządzania uczestnictwem w specjalnych wydarzeniach, ankietach, konkursach, badaniach rynku, promocjach, ankietach i konkursach;
 • prowadzenie i doskonalenie naszej działalności, co może obejmować między innymi rozwijanie, ulepszanie, analizowanie i ulepszanie naszych usług; zarządzanie naszą komunikacją; Analityka danych; księgowość; rewizja; i inne funkcje wewnętrzne;
 • ochrona, identyfikacja i dążenie do zapobiegania oszustwom, działaniom niezgodnym z prawem, roszczeniami i innymi zobowiązaniami; I
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów; zobowiązań umownych i naszych własnych polityk wewnętrznych.
 
Ponadto, jeśli jesteś członkiem personelu lub kandydatem do pracy, zgodnie z lokalnymi przepisami, wykorzystujemy informacje opisane w niniejszej Polityce w następujących celach:
 
 • poszerzanie możliwości zatrudnienia i pracy;
 • świadczenie usług HR, w tym między innymi administrowanie programami świadczeń, płacami, zarządzaniem wynikami, dochodzeniami lub działaniami dyscyplinarnymi;
 • oraz świadczenie dodatkowych usług, takich jak szkolenia.
 
Możemy również wykorzystywać informacje opisane w niniejszej Polityce w inny sposób, o którym poinformujemy w odpowiednim momencie lub przed momentem ich gromadzenia.
 
 
4.0 Korzystanie z automatycznego gromadzenia danych
Kiedy odwiedzasz nasze aplikacje, możemy zbierać pewne informacje w sposób zautomatyzowany, np. pliki cookie. Informacje, które zbieramy w sposób zautomatyzowany, mogą obejmować adres IP, unikalne identyfikatory urządzeń, cechy przeglądarki, cechy urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, informacje o działaniach podejmowanych w naszych aplikacjach, daty i godziny oraz ogólne informacje o lokalizacji regionalnej odwiedzin do naszych aplikacji i innych statystyk użytkowania.
 
„Cookie” to plik, który strony internetowe umieszczają na komputerze odwiedzającego lub innym urządzeniu podłączonym do Internetu w celu jednoznacznej identyfikacji przeglądarki odwiedzającego lub przechowywania informacji lub ustawień w przeglądarce.
 
„Sygnał nawigacyjny w sieci Web”, znany również jako jednopikselowe pliki GIF, przezroczyste pliki GIF lub znacznik internetowy, służący do łączenia stron internetowych z serwerami internetowymi i ich plikami cookie. Służy to do przesyłania informacji zebranych z plików cookie z powrotem na serwer internetowy.
 
Nasze aplikacje wykorzystują następujące typy plików cookie:
 
 • Techniczny plik cookies: są to pliki cookie, które: służą wyłącznie do przeprowadzania lub ułatwiania transmisji komunikacji w sieci; lub ściśle niezbędne do świadczenia usługi online (np. naszej strony internetowej lub usługi na naszej stronie internetowej), o którą prosiłeś.
 • Profilujące pliki cookie: są to pliki cookie służące do tworzenia profili w oparciu o preferencje wyświetlane przez użytkownika podczas nawigacji, a niektóre przepisy lokalne i europejskie wymagają, aby użytkownicy byli informowani o ich użyciu w celu wyrażenia ważnej zgody.
 
5.0 Jak zbieramy informacje w sposób zautomatyzowany

Podczas poruszania się po naszych aplikacjach może być gromadzony i przechowywany zapis działań. Możemy łączyć pewne elementy danych, które zebraliśmy w sposób zautomatyzowany, takie jak informacje o Twojej przeglądarce, z innymi informacjami, które uzyskaliśmy na Twój temat, aby pomóc nam zoptymalizować naszą komunikację z Tobą. Twoja przeglądarka umożliwia blokowanie plików cookies. Nie możemy jednak zagwarantować korzystania ze wszystkich funkcji naszych aplikacji bez użycia plików cookie.

 
5.1 Pliki cookie, widżety, wtyczki i aplikacje stron trzecich

W naszych aplikacjach możemy wykorzystywać pliki cookie, aplikacje, widżety narzędzi i wtyczki stron trzecich, takie jak narzędzia do udostępniania w mediach społecznościowych i usługi analityczne, które mogą również wykorzystywać zautomatyzowane środki do gromadzenia informacji dotyczących interakcji użytkownika z tymi funkcjami. Informacje te są gromadzone bezpośrednio przez dostawców funkcji i podlegają polityce prywatności lub powiadomieniom tych dostawców. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów lokalnych, Salute nie ponosi odpowiedzialności za praktyki informacyjne tych dostawców.

W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy lokalne uzyskamy Twoją zgodę przed gromadzeniem informacji za pomocą plików cookie lub innych podobnych zautomatyzowanych środków.

 
5.2 Jak wykorzystujemy informacje zebrane w sposób zautomatyzowany

Informacje gromadzone za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, dzienników serwera sieciowego i innych zautomatyzowanych środków służą do:

 • dostosowywać sposób korzystania z naszych aplikacji przez użytkowników;
 • dostarczanie treści dostosowanych do zainteresowań naszych użytkowników i sposobu, w jaki nasi użytkownicy korzystają z naszych Stron;
 • zarządzanie naszymi aplikacjami i innymi aspektami naszej działalności, w tym między innymi udostępnianie informacji naszym klientom w ramach świadczonych usług.
 
6.0 Jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe, które zbieramy w celach określonych powyżej i przez czas oznaczony, aby dane osobowe nie były przechowywane dłużej niż jest to konieczne.

Utrzymujemy zabezpieczenia administracyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym, niezgodnym z prawem lub przypadkowym zniszczeniem, zmianą, dostępem, ujawnieniem, utratą lub wykorzystaniem. Odpowiednie bezpieczeństwo i poufność danych osobowych wspierane są, w miarę możliwości, następującymi środkami:

 • szyfrowanie przesyłanych danych;
 • oraz silne kontrole uwierzytelniania użytkowników.
 
7.0 Okres przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe w celu identyfikacji osób, których dane dotyczą, nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których dane są zbierane lub dla których mogą być dalej przetwarzane.

 
8.0 Dane osobowe, które udostępniamy

Nie ujawniamy gromadzonych przez nas danych osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce lub w odrębnych powiadomieniach przekazanych dla określonych celów lub działań. Możemy udostępniać dane osobowe dostawcom realizującym usługi w naszym imieniu. Nie upoważniamy tych dostawców do wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami.

Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w związku z postępowaniem sądowym; organom ścigania lub urzędnikom państwowym na podstawie zgodnego z prawem wniosku o ujawnienie informacji; oraz jeśli uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym; lub jeśli ma to związek z dochodzeniem w sprawie podejrzeń lub faktycznych oszukańczych lub nielegalnych działań. Zastrzegamy sobie również prawo do przekazania danych osobowych w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszego majątku biznesowego (w tym reorganizacji, likwidacji lub rozwiązania).

 
9.0 Przesyłanie danych

Czasami możemy przekazywać zebrane dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym dane zostały zebrane. W tych krajach mogą nie obowiązywać takie same przepisy dotyczące ochrony danych. Przesyłając dane osobowe do innych krajów, będziemy chronić te dane zgodnie z niniejszą Polityką, a transfery będą odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Dane mogą być przekazywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza nim.

 
10.0 Twoje prawa

Jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy lokalne i RODO, osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z następujących praw dotyczących danych osobowych:

 • Prawo dostępu: masz prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy, wraz z innymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania: możesz zażądać sprostowania wszelkich nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, aby chronić ich dokładność.
 • Prawo do usunięcia: możesz zażądać od Administratora danych usunięcia danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania: możesz zażądać od Administratora danych zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych celach lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w określonych celach.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo żądać od Administratora danych udostępnienia Tobie lub zewnętrznemu administratorowi danych kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody: jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody opisanej w art. 7 RODO, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego; w państwie członkowskim UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza RODO.
 
11.0 Jak się z nami skontaktować

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej lub jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych, napisz do nas na adres: prywatność danych@saluteinc.com lub pocztą pod adresem

Salute Mission Critical
Do wiadomości: Specjalista ds. Prywatności Danych
9779 S. Franklin Dr.
Suite 103
Franklina, WI 53132
Stany Zjednoczone Ameryki

 
12.0 Załącznik – „Aplikacje” – Lista stron internetowych, aplikacji i zewnętrznych dostawców SaaS
 • salutemisjacritical.com
 • accountantonline.ie
 • Expensify
 • Zoho CRM Plus
 • Formularze Zoho
 • Microsoft 365
 • ADP Siła robocza teraz
 • IZON
 • Adobe Creative Chmura
 • TalentLMS
 • Docusign
 • Salesforce
 • Szałwia nienaruszona
 • LinkedIn
 • W rzeczy samej