Salute
Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.

Efektywne operacje: model trwałego sukcesu

Mike Jones
Autor postu

Mike Jones

EVP Global Operations i CTO w Salute. Zobaczyć pełna życiorys.

Wraz ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych specjalistów, operatorzy centrów danych stają przed wyzwaniem zarządzania złożoną infrastrukturą przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności, niezawodności i skalowalności. Aby to osiągnąć, niezbędne jest kompleksowe podejście obejmujące systemy i narzędzia, szkolenia, różnorodność i globalny sposób myślenia.

Systemy i narzędzia

Działalność centrum danych wiąże się z niezliczoną liczbą zadań, od monitorowania warunków środowiskowych po zarządzanie dystrybucją energii i konserwację krytycznego sprzętu. Aby skutecznie zarządzać tymi zadaniami, kluczowe jest wdrożenie zaawansowanych systemów i narzędzi.

Trening

Oprócz szkoleń technicznych i certyfikatów branżowych, przekrojowe szkolenia pracowników w różnych obszarach działalności centrum danych zwiększają ich bazę wiedzy i wszechstronność, umożliwiając im wykonywanie szerszego zakresu zadań i wzajemne wspieranie się w sytuacjach awaryjnych.

Salute Mission Critical jest liderem w branży dzięki sprawdzonemu modelowi obejmującemu wielowykwalifikowanych operatorów (MSO), którzy przełamują bariery między różnymi silosami, które utrudniały wydajne działania na miejscu. Jest to odmiana tworzenia przepływu w oparciu o zasady Lean (rysunek 1), w ramach której pracownicy stają się wielofunkcyjni lub posiadają wszechstronne umiejętności, pracując ponad granicami, zapewniając jednocześnie spójne świadczenie usług. Tam, gdzie popyt jest przewidywalny i możliwy do zarządzania, strategia ta poprawia komunikację między zarządzającymi zasobami a zainteresowanymi stronami. Istnieje kilka sposobów optymalizacji w tym obszarze, każdy z unikalnymi wartościami pierwotnymi i wtórnymi, które należy zrealizować. Ostatecznie celem jest znalezienie i utrzymanie równowagi, która stwarza możliwości rozwoju kariery i poprawia efektywność bez nadmiernego wykorzystywania pracowników do poziomu, który wpływa na ich wyniki i prowadzi do wypalenia.

Usługa centrum danych, model wielowykwalifikowanego operatora
Redukcja zasobów i większa odporność w modelu MSO są możliwe jedynie przy kulturowym skupieniu się na optymalnych szkoleniach i procedurach. Branża przyjęła ten nowy model i zapewnia on oszczędności wszystkim zainteresowanym stronom. Klienci, którzy wybiorą SaluteModel MSO zapewnia do 35% oszczędności kosztów rocznie. Nadanie priorytetu pracy całej grupie pracowników o różnorodnych umiejętnościach pomaga zatrudnić właściwych pracowników z odpowiednimi umiejętnościami we właściwym czasie. Zarządzając w ten sposób pracą i ustalając jej priorytety, organizacja będzie miała dobry pogląd na możliwości i zapotrzebowanie, aby móc zarządzać wykorzystaniem w czasie, poprawiając jednocześnie przejrzystą komunikację z interesariuszami. Możliwości rozwoju kariery i awansu mają znacznie mniej ograniczeń, gdy pracownik ma wiele umiejętności i możliwość rozwijania nowych.

Różnorodność

Oprócz oszczędności kosztów model MSO promujący różnorodność może znacznie zmniejszyć straty i koszty zasobów ludzkich. Promowanie różnorodności oznacza aktywną rekrutację i promowanie różnorodnych talentów z różnych środowisk, kultur i doświadczeń edukacyjnych w celu wspierania bardziej włączającego i innowacyjnego środowiska pracy. W obrębie jednego z naszych największych portfeli klientów wyróżniamy następujące spektrum różnorodności:

Widzimy rezultaty współpracy pracowników z różnych środowisk; przynoszą ze sobą różne perspektywy i doświadczenia. Kiedy w podejmowanie decyzji zaangażowani są pracownicy z różnych środowisk, jest bardziej prawdopodobne, że rozważą wszystkie strony problemu. Może to prowadzić do bardziej świadomych i przemyślanych decyzji. Ponadto, gdy pracownicy czują się cenieni i szanowani ze względu na różnice, są bardziej dumni ze swojej pracy i są bardziej zaangażowani. Zwiększają one produktywność i satysfakcję pracowników.

Branża centrów danych zaczyna dostrzegać, jak różnorodność, kreatywność i innowacyjność w placówkach operacyjnych mogą zaoszczędzić pieniądze i poprawić efektywność operacyjną w porównaniu z tradycyjnymi modelami.

Skalowalność dla operacji globalnych

W miarę globalnego rozwoju działalności centrów danych, zdolność do skutecznego zarządzania i skalowania stanowi kluczowe wyzwanie. Oto kilka kluczowych strategii pozwalających osiągnąć efektywne skalowanie:

Przyjmując strategiczne podejście, które łączy współpracę, standaryzację, centralizację, automatyzację, sztuczną inteligencję i rozwój wykwalifikowanych pracowników, operatorzy centrów danych mogą stworzyć solidną i skalowalną platformę zapewniającą globalną funkcjonalność i osiągając ciągły rozwój w dynamicznym i wymagającym środowisku.

Wnioski

Efektywne działanie centrum danych wymaga holistycznego podejścia, które obejmuje systemy i narzędzia, szkolenia, różnorodność i globalne podejście. Wdrażając zaawansowane technologie, inwestując w rozwój siły roboczej, uwzględniając zróżnicowaną siłę roboczą i przyjmując globalne strategie, operatorzy centrów danych mogą zapewnić wydajne, niezawodne i skalowalne operacje, które spełniają stale rosnące wymagania cyfrowego świata.

Mike Jones

Mike Jones

Wiceprezes wykonawczy ds. operacji globalnych i dyrektor ds. technologii

Mike Jones jest wiceprezesem wykonawczym ds. operacji globalnych i dyrektorem technicznym w firmie Salute Mission Critical. Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu w branży centrów danych jest uznawany za osobę rozwiązującą problemy zorientowaną na wyniki, która kieruje strategią, transformacją oraz globalnymi operacjami FM i IT, promując innowacje w celu poprawy kosztów, wydajności, zrównoważonego rozwoju i odporności. Mike ma ogromne doświadczenie we współpracy z klientami korporacyjnymi, kolokacyjnymi i hiperskalowymi w zakresie świadczenia usług w całym cyklu życia centrum danych.

Chętnie z Tobą porozmawiamy

Jesteśmy po to, aby dostosować rozwiązania do Twoich unikalnych potrzeb. Skontaktuj się z nami, aby omówić, w jaki sposób możemy zwiększyć wartość Twojej inwestycji w centrum danych.

Salute na LinkedIn

Obserwuj, aby otrzymywać aktualności i spostrzeżenia

Te artykuły mogą Cię zainteresować